top of page
Search
  • Writer's pictureAntti Moisander

Hoitajapulaa ei ratkaista ulkomaisella työvoimalla

Lähestyvien aluevaalien kynnyksellä korostuu jälleen keskustelu Suomea uhkaavasta hoitajapulasta. Väestön entisestään ikääntyessä, kasvaa myös tarve entistä suuremmalle panokselle hoitoalalla.


Hoitajapulan ratkaisuksi esitetään ulkomailta houkuteltavaa työvoima. Erityisesti Filippiinit korostuu Suomen hoitoalan tulevaisuudesta puhuttaessa. Filippiiniläisiä hoitajia onkin saapumassa Pirkanmaan lisäksi ainakin Päijät-Hämeeseen. Osa filippiiniläisistä hoitajista on opiskellut suomea jo kotimaassaan, osa Suomeen saavuttuaan.


Ulkomaista työvoimaa kannattavat tahot eivät tahdo nähdä mitään ristiriitaista hoitajapulaan esittämässään ratkaisussa. Ulkomaisten hoitajien hankinta on heille kuin nettikauppaa, tilataan tarvittaessa. Ulkomaisen työvoiman kohdalla halutaan sivuuttaa ongelmat, jotka jo nyt hoitoalaa kohtaavat. Mikään ei estä filippiiniläisen hoitajan väsähtämistä kuormittavaan työtaakkaan, vaikka tämä suostuisikin työskentelemään tarjotulla palkkatasolla ja olisi muuten tyytyväinen suomalaisiin elinoloihin.


Ratkaisu hoitajapulaan on löydettävä lähempään kuin toiselta puolelta maapalloa. Painotus on asetettava sille, että lukuisat jo alalle koulutetut suomalaiset näkisivät varteenotettavana ja mielekkäänä vaihtoehtona tehdä paluu hoitoalalle. Joidenkin arvioiden mukaan Suomessa on jopa 80 000 koulutettua hoitajaa, jotka eivät enää omasta tahdostaan työskentele alalla. Palkkauksen ja työolojen on vastattava työn vaativuutta, jotta hoitoalalle kouluttautuville myös pysyminen alalla olisi pitkäaikainen ratkaisu.


Kielitaito on oleellinen vaatimus useissa työtehtävissä. Hoitoalalla jos jollain, kielitaidon merkitys korostuu entisestään. Kielimuuri on tiedostettava mahdollisena riskinä ihmisen terveydestä puhuttaessa. Työvoimakustannuksista saatavaa säästö ei ole turvallisuuden heikkenemisen arvoista. Seniorimme ansaitsevat palvelunsa äidinkielellään jatkossakin.Julkaistu Aamulehdessä ja Tamperelaisessa

63 views0 comments

Recent Posts

See All

Ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa 27.11.2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja talousarvio 2024 toteuttaa Pirkanmaan liiton strategiaa, jonka valtuusto hyväksyi marraskuussa 2022. Pirkanmaan liiton suunnitelmassa todetaan seuraavaa: Pi

Blokki määrittelee politiikan suunnan

Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet Anne-Mari Jussila ja Ilpo Rantanen kirjoittivat positiivisesta Tampere-ilmiöstä mielipidekirjoituksessaan (AL 16.7.). Tähän vastasivat Vihreiden valtuutetut Vilma J

Kommentare


bottom of page