top of page
Search
  • Writer's pictureAntti Moisander

Ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa 27.11.2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja talousarvio 2024 toteuttaa Pirkanmaan liiton strategiaa, jonka valtuusto hyväksyi marraskuussa 2022.


Pirkanmaan liiton suunnitelmassa todetaan seuraavaa: Pirkanmaa on Suomen vahvimpia kasvualueita, ja väestöä on jo yli 530 000. Kasvu suuntautuu vahvasti Tampereen kaupunkiseudulle, ja jo puolet maakunnassa syntyneistä on tamperelaisia. Työikäisen väestön kasvu perustuu kuitenkin jatkossa lähes täysin maahanmuuttoon. Tampereen vahvat kasvuluvut peittävät sen, että maakunnassa on myös pieniä, väestöltään väheneviä ja voimakkaasti ikääntyviä paikkakuntia.


Jo puolet maakunnassa syntyneistä on siis tamperelaisia, mutta Tampereellakin luonnollinen väestönkasvu kääntyi edellisvuonna negatiiviseksi ensimmäistä kertaa yli kolmeenkymmeneen vuoteen. Samaten jo lähes puolet Tampereen väestönkasvusta muodostui nettomaahanmuutosta, toisin kuin aiemmin selkeä valtaosa kasvusta muodostui maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Maakuntaohjelmassa todetaan Pirkanmaan haluavan olla kansainvälinen suunnannäyttäjä. Painottakaamme tätä kansainvälisyyttä kuitenkin kaupan- ja teollisuuden alalla, ei niinkään väestönkehityksessä.


Elivoimaisen maakunnan ja koko maakunnan asuttuna pitäminen vaatii tekoja, jokaiselta vaikuttavalta taholta, niin kunnilta, hyvinvointialueelta kuin maakuntaliitolta. Alhainen syntyvyys on huomioitava myös maakuntaliiton tasolla ja seurattava keinoja, joihin Pirkanmaan moninaiset kunnat tukeutuvat ja tuettava laajaa maakuntaamme tämän vaikean ja kauaskantoisen ongelman kanssa. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon pienempien kuntien hyödyntämä vauvaraha. Myös kehittyvä paikallinen raideliikenne on oleellinen tekijä parantamaan maakunnan elinvoimaa sekä veto- ja pitovoimaa myös kasvavan maakuntakeskuksen ulkopuolella.


Energiastrategia vuodelta 2023 keskittyy energiajärjestelmän kehittämiseen ilmasto- ja huoltovarmuuskestävästi, esimerkkinä mainittakoon vetytalouden kehitys. Maakunnan hiilineutraaliustavoitteesta on kesään 2023 mennessä saavutettu vasta 31 prosenttia. Perussuomalaiset kannattavat erityisesti huoltovarmuuskestävää energiajärjestelmien kehittämistä. Huoltovarmuutta silmällä pitäen on tärkeää huomioida vaihtoehdot laajalla skaalalla, kuten esimerkiksi pienydinvoiman mahdollisuuksia selvittämällä. Tuulivoimaan tukeutumiseen on kuitenkin jatkossakin suhtauduttava varauksella, sen ympäristölleen laajojen ja pitkäaikaisten vaikutusten takia. Kunnianhimoisesti tavoiteltu hiilineutraalius ja vihreä siirtymä ei saa johtaa vihreään taantumaan, vaan kestävään sinivalkoiseen kasvuun.


Siinä missä tuore hyvinvointialue painii rahoituksen kanssa, turvatakseen maakuntamme sosiaali- ja terveyspalvelut, korotetaan Pirkanmaan liiton talousarviossa jäsenkuntien maksuosuuksia kahdella prosentilla. Vallitsevassa huolestuttavassa taloustilanteessa onkin tärkeää, että Pirkanmaan liitto optimoi rahoituksen hyödyntämisen tukemaan mahdollisimman tehokkaasti koko maakuntaamme elinvoimaa, aina Tammerkoskelta maakunnan reunamille.


Kiitos Pirkanmaan liitolle hyvästä valmistelutyöstä. Erityiskiitoksemme maakuntajohtaja Anna-Mari Ahoselle erinomaisesta edunvalvontatyöstänne. Perussuomalaisten maakuntavaltuustoryhmä kannattaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion hyväksymistä.Antti Moisander


Maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja (ps.)
Perussuomalaisen maakuntavaltuustoryhmän ryhmäpuhe maakuntavaltuuston kokouksessa 27.11.2023
12 views0 comments

Recent Posts

See All

Blokki määrittelee politiikan suunnan

Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet Anne-Mari Jussila ja Ilpo Rantanen kirjoittivat positiivisesta Tampere-ilmiöstä mielipidekirjoituksessaan (AL 16.7.). Tähän vastasivat Vihreiden valtuutetut Vilma J

Seuraava aluevaltuusto on tamperelainen valtuusto

Tammikuussa 2022 käytiin laatuaan ensimmäiset aluevaalit. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valittiin varsinaisia jäseniä kolmestatoista kunnasta. Kymmenen kuntaa jäi näin ollen ilman omaa

bottom of page