top of page
Search
  • Writer's pictureAntti Moisander

Ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa 28.11.2022

Pirkanmaan liiton strategia


Pirkanmaan liiton strategia on noin viiden vuoden aikajänteeseen tähtäävä asiakirja, joka tulee suuntaamaan liiton toimintatapaa, valintoja ja kulttuuria. Strategiaa täsmentävää työtä ohjataan maakuntahallituksesta. Tavoitteena on aiempaa vaikuttavampi ja vastuullisempi perusta maakuntaliiton työlle koko maakunnan hyväksi.


Näin strategiaa esitellään tämänkin kokouksen esityslistassa.


Otsikointi ei ole sen vähäisempi kuin "tehtävänä täydellinen maakunta". Pirkanmaan liiton esiin nostavat arvot puolestaan ovat luottamus, avoimuus ja rohkeus.


Vihreä ja digitaalinen siirtymä on Pirkanmaan liiton työn ytimessä. Meille perussuomalaisille työn ydin ovat toimet maakunnan asukkaiden turvallisuuden ja taloudellisen vakauden puolesta.


Aiemmin mainittua viiden vuoden aikajännettä määrittelee huomattavasti kevään eduskuntavaalit ja seuraavan neljän vuoden aikana Arkadinmäeltä johdettu politiikka. Maakuntana Pirkanmaan on pidettävä puoliaan tulevassa kehityksessä. Tämä tarkoittaa voimakasta edunvalvontaa koskien uutta hallitusohjelmaa.


Perussuomalaiset pitävät oleellisena maakunnan kehitykselle, että Tampere-Pirkkalan lentoasema pääsee osaksi Euroopan laajuisen liikenneverkkoa TEN-T:tä. Ilman verkostossa mukana olevaa kenttää, ei maakunnan kasvupotentiaali pääse oikeuksiinsa. Turun lentokentän kuuluessa tähän ydinverkkoon, Tampereella ei ole varaa jäädä sen ulkopuolelle.


Pirkanmaan maantieteellinen sijainti on mitä optimaalisin, mutta saavutettavuuteen on silti panostettava. Ratayhteyhteyksistä tärkein on nykyisen pääradan peruskorjaus ja kunnostaminen. Tämä mahdollistaa reilun tunnin junan Tampereelta Helsinkiin, eli silloin pääsemme arviolta 1 h 15 min. matka-aikaan. Suomi-rata on liian kallis nykyisessä taloudellisessa tilanteessa.


Pirkanmaan liiton olisi järkevää lobata voimakkaasti lähijunaa. Jo tälläkin hetkellä pystymme lähtemään liikkeelle tehokkaasti. En asettaisi vastakkain ratikkaa ja lähijunaa. Tietyille suunnille sopii ratikka. Ja tietyillä suunnilla lähijuna on tehokkaampi.


Monet asiat ovat Pirkanmaalla hyvin. Mutta tehtävää on vielä paljon. Kauniiden sloganien lisäksi tarvitaan niin konkreettista tekoja kuin konkreettista markkinointia, jotta Pirkanmaa pysyy mukana kilpailussa niin asuttavuuden, yritysmyönteisyyden kuin matkailunkin saralla.


Perussuomalainen valtuustoryhmä kannattaa strategian hyväksymistä.


Talousarvio


Perussuomalaiset kannattavat talousarviosuunnitelmassa mainittuja digitaalisen siirtymän vaihduttimasta, kansainvälisiä ja yrityslähtöisempiä kehittämishankkeita ja edunvalvontatyön uudistamista.


Pirkanmaalla on mahdollisuus panostaa cleantechiin eli puhtaaseen teknologiaan.


Olemme kuitenkin huolissamme vihreään siirtymään liittyvien kunnianhimoisten tavoitteiden vaikutuksesta yrityslähtöisiin kehityshankkeisiin ja tätä kautta maakunnan taloudelliseen- ja työllisyystilanteeseen. Meidän tulee hyväksyä ja voimakkaasti edistää myös perinteistä, ehkä päästöjä tuottavaa teollisuutta ja alihankintatoimintaa. Ilmastotoimien tarvetta ei voi kiistää, mutta liiallinen kunnianhimo ei saa rokottaa tavallisen kansalaisen lompakkoa, eikä aiheuttaa lisäkuluja yrityksille tai julkisyhteisöille.


Vihreästä siirtymästä ei saa tulla vihreä taantuma.


Lyhyesti ja ytimekkäästi: Perussuomalainen maakuntavaltuustoryhmä kannattaa talousarvioesityksen ja suunnitelman hyväksymistä.
Antti Moisander


Maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja (ps.)
Perussuomalaisen maakuntavaltuustoryhmän ryhmäpuhe maakuntavaltuuston kokouksessa 28.11.2022


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa 27.11.2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja talousarvio 2024 toteuttaa Pirkanmaan liiton strategiaa, jonka valtuusto hyväksyi marraskuussa 2022. Pirkanmaan liiton suunnitelmassa todetaan seuraavaa: Pi

Blokki määrittelee politiikan suunnan

Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet Anne-Mari Jussila ja Ilpo Rantanen kirjoittivat positiivisesta Tampere-ilmiöstä mielipidekirjoituksessaan (AL 16.7.). Tähän vastasivat Vihreiden valtuutetut Vilma J

Comments


bottom of page