top of page
Search
  • Writer's pictureAntti Moisander

Ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa 29.11.2021

Pirkanmaa on Suomen vetovoimaisin maakunta heti Uudenmaan jälkeen. Vetovoiman keskipisteenä on hurjaa vauhtia kehittyvä ja kasvava maakuntakeskus Tampere. Tampereen kasvuvauhdista hyötyvät myös muut Pirkanmaan kunnat. Vaikka Tampere käsittääkin lähes puolet maakunnan väkiluvusta, huomioi Pirkanmaan liitto kiitettävästi muunkin maakunnan.


Maakunnan elinvoimalle huomattavan tärkeää on toimivat liikenneyhteydet. Maakuntaohjelmassa mainitaankin lähijunaliikenteen kehittäminen ja tiestön kunnossa pitäminen. Nämä ovat hankkeita, jotka pitävät koko maakunnan mukana. Nämä ovat hankkeita, joita voimme viedä yhdessä eteenpäin yli puoluerajojen. Näkisin järkevänä ilmastotekona myös sen, että edistämme yhdessä biokaasukäyttöisen kaluston käyttämistä kaikissa Pirkanmaan kunnissa.


Ohjelmassa mainitaan myös Tampere-keskeiset kaupunkipyörät. Aina kauniit sanat ja ajatukset eivät kuitenkaan toteudu suunnitellusti. Tampereen kaupunkipyörien kausilippujen myyntitavoite oli 10 000 kappaletta. Toteutunut myynti oli 400 kappaletta. Realismi ja riskit on aina hyvä pitää mielessä ilmastoasioissakin.Pirkanmaalla kukaan ei syrjäydy. Pirkanmaalla edistetään ihmisten turvallisuutta, yhteisöllisyyttä ja arjen sujuvuutta. Vireä kaupunki ja elävä maaseutu ovat molemmat tärkeä osa Pirkanmaata. Näin todetaan maakuntaohjelmassa. Pirkanmaan todellakin kuuluu kaikille alueensa kunnille.


Elinvoimainen maaseudun koetaan lisäävän ihmisten turvallisuuden tunnetta ja vähentävän syrjäytymistä. Nyt etätyöskentelyn lisääntyessä houkutus muuttaa asumaan turvalliseen kuntaan elämään väljemmin on todennäköisesti kasvava trendi. Toimistopäivien vähentyessä myös oman auton käyttö vähenee. Meidän onkin huolehdittava kattavasta liikenneverkosta koko maakunnassa, joka lisää kaikkien maakuntien kuntien elinvoimaa.Pirkanmaa on Hinku-maakuntana asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.


Maakuntaohjelmassa todetaan Pirkanmaan pyrkivän kohti hiilineutraalia, fossiilisista energialähteistä riippumatonta taloutta ja tulevaisuutta. Hyödynnettäviksi keinoiksi tämän päämäärään saavuttamiseksi mainitaan mikroelektroniikka, tietoliikenne, robotiikka, keinoäly ja digitaalinen valmistus ja niiden avulla luotavat kestävät ratkaisut.


Alati kehittyvään ja muuttuvaan teknogiaan nojatessa, on kuitenkin myös tavoitteet asetettava vastaamaan tämän kehityksen vauhtia ja riskejä. Me olemme niin Suomessa kuin Pirkanmaalla tehneet jo paljon niin vihreässä kuin digitaalisessa siirtymässä. Molemmissa tavoitteissa on kuitenkin otettava aina huomioon niin talous kuin kustannustehokkuus. Emme saa riskeerata maakunnan tulevasuutta ja elinvoimaisuuttaa lian kunnianhimoisilla tai kustannuksia lisäävillä toimilla.


Onkin tärkeää, että edellytykset kaikille teollisuuden haaroille Pirkanmaalla säilyvät ja maakunta on jatkossakin houkutteleva sijoituskohde laaja-alaiselle tuotannolle, myös aivan perinteiselle teollisuudelle ja valmistavalle teollisuudelle sekä tietysti paikalliselle puhtaalle ja turvalliselle ruokatuotannolle. Erityinen mainita kuuluu Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Pirkanmaan tarvitsee omat, suorat, oikea-aikaiset ja oikeahintaiset yhteydet tärkeimpiin Euroopan hubeihin.Maakuntaohjelmassa todetaan Pirkanmaan olevan Suomi pienoiskoossa. Tämä on mielestäni hyvin sanottu. Pirkanmaa on kymmenesosa Suomi, josta löytyy maakuntia toisistaan erottavia erityispiirteitä monia muita maakuntia vähemmän, hyvässä ja pahassa. Tämä onkin mahdollista kääntää maakuntamme valtiksi, niin maan sisäisen muuttoliikkeen, kansainvälisten osaajien ja kansainvälisen turismin houkuttelemiseksi valitsemaan juuri meidän maakuntamme, Pirkanmaan.Perussuomalainen maakuntavaltuustoryhmä hyväksyy esitetyn ohjelman.
Antti Moisander

Maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja (ps.)
Perussuomalaisen maakuntavaltuustoryhmän ryhmäpuhe maakuntavaltuuston kokouksessa 29.11.2021

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa 27.11.2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja talousarvio 2024 toteuttaa Pirkanmaan liiton strategiaa, jonka valtuusto hyväksyi marraskuussa 2022. Pirkanmaan liiton suunnitelmassa todetaan seuraavaa: Pi

Blokki määrittelee politiikan suunnan

Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet Anne-Mari Jussila ja Ilpo Rantanen kirjoittivat positiivisesta Tampere-ilmiöstä mielipidekirjoituksessaan (AL 16.7.). Tähän vastasivat Vihreiden valtuutetut Vilma J

Comments


bottom of page