top of page
Search
  • Writer's pictureAntti Moisander

Seuraava aluevaltuusto on tamperelainen valtuusto

Tammikuussa 2022 käytiin laatuaan ensimmäiset aluevaalit. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valittiin varsinaisia jäseniä kolmestatoista kunnasta. Kymmenen kuntaa jäi näin ollen ilman omaa edustajaa tuoreessa valtuustossa. Yksinään Tampereelta valittiin 40 aluevaltuutettua, valtuuston koon ollessa 79 edustajaa.


Seuraavat aluevaalit on suunniteltu järjestettäväksi kuntavaalien yhteydessä. Osa ehdokkaista tulee siis olemaan ehdolla niin kotikuntansa, kuin myös hyvinvointialueen valtuustoon. Juuri näiden kahden vaalin yhdistäminen herättää kuitenkin huolta.


Pirkanmaalla edellisten kuntavaalien äänestysprosentti oli 56,8 prosenttia ja aluevaalien 49,4 prosenttia. Tämä enteilee sitä, että äänestäjät näkevät kuntakohtaiset kysymykset itselleen läheisempänä. Jo aluevaaleissa äänestäjät suosivat selkeästi oman kuntansa ehdokkaita.


Näiden merkkien valossa, myös tamperelaiset, jotka muodostavat lähes puolet alueen äänestäjäkunnasta, valitsisivat yhdistetyissä vaaleissa ensisijaisesti kenet haluavat oman kuntansa valtuustoon. Myös aluevaaleissa annettu ääni jäisi mitä todennäköisimmin Tampereelle. Pienempien kuntien ehdokkaiden on vaikea vastata äänimäärään, mitä tamperelaiset tuplaehdokkaat keräävät.


Pienemmän riskin vallan keskittymiselle toisi aluevaalien yhdistäminen eduskuntavaaleihin. Jokainen puolue voi asettaa enintään 20 ehdokasta eduskuntaan, mutta aluevaaleissa täysi lista on 98 ehdokasta. Aluevaaleissa äänet jakautuisivat laajemmin ja eduskuntavaalien korkeampi äänestysaktiivisuus nostaisi myös aluevaalien kiinnostusta.


Varmin keino kuntien tasapuoliselle edustukselle olisi kuitenkin aluevaltuuston ja maakuntavaltuuston yhdistäminen. Tämä vähentäisi ylimääräisiä hallinnon tasoja ja leikkaisi kustannuksia. Hyvinvointialue edustaa koko maakuntaa ja niin myös jokaisen kunnan edustus tulee taata, kuten nyt maakuntavaltuustossa.


Antti Moisander

Maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja, eduskuntavaaliehdokas (ps.)

Tampere


Julkaistu paikallislehdissä ympäri Pirkanmaan

55 views0 comments

Recent Posts

See All

Ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa 27.11.2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja talousarvio 2024 toteuttaa Pirkanmaan liiton strategiaa, jonka valtuusto hyväksyi marraskuussa 2022. Pirkanmaan liiton suunnitelmassa todetaan seuraavaa: Pi

Blokki määrittelee politiikan suunnan

Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet Anne-Mari Jussila ja Ilpo Rantanen kirjoittivat positiivisesta Tampere-ilmiöstä mielipidekirjoituksessaan (AL 16.7.). Tähän vastasivat Vihreiden valtuutetut Vilma J

Comments


bottom of page