top of page
Search
  • Writer's pictureAntti Moisander

Yhteinen hyvinvointialueemme, kunnasta riippumatta

Updated: Mar 16, 2022

Sunnuntaina 23.1. käydään Suomen historian ensimmäiset aluevaalit. Vaaleissa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyy kunnilta uusien hyvinvointialueiden alaisuuteen. Pirkanmaan hyvinvointialue koostuu kaikista Pirkanmaan 23 kunnasta ja sen valtuustoon valitaan yhteensä 79 valtuutettua. Vaalipiirinä toimii siis koko maakunta.

Yli 40 prosenttia Pirkanmaan aluevaaliehdokkaista on Tampereelta, loppuosan jakautuessa jäljelle jäävien kuntien kesken. Myös lähes puolet Pirkanmaan väkiluvusta ja näin ollen myös äänioikeutetuista löytyy Tampereelta. Näiden tilastojen ohessa nousee monella syystäkin huoli siitä, onko oma kotikunta edustettuna tulevassa valtuustossa.

Pirkanmaalla on kuntia, joissa asuvan ehdokkaan tulisi saada huomattava osuus koko kunnan äänistä noustakseen puolueensa ehdokaslistalla tarpeeksi korkeille sijoille läpimenoa ajatellen. Saman listan tamperelaiselle ehdokkaalle voi riittää pieni osuus kaikista kaupungin äänistä. Tämä kaava toistuisi, mikäli pirkanmaalaiset äänestäisivät kuntarajojen mukaisesti.

Reilu ja tasapuolinen tämä uudistus ei ole. Maakuntakeskuksen asukkaana huoli omista sote-palveluistani on pienempi, mutta monelle Pirkanmaan laitamien, samoin kuin Tampereen kehyskuntien asukkaille, huoli sote-palveluista ja pelastustoimen säilymisestä on sitäkin oleellisempi.

Aluevaaleissa valituilla uusilla valtuutetuilla on suuri vastuu. Heidän tulee huomioida tasapuolisesti koko maakunta, jokaista kuntaa myöten. Myös tamperelaisen edustajan tulee pystyä asettumaan 90 kilometrin päässä kirkonkylällä asuvan pirkanmaalaisen asemaan.

Äänestit sitten oman kyläsi ehdokasta tai ehdokasta maakunnan toiselta laidalta, tärkeintä on että käytät ääntäsi sen puolesta, että hyvinvointialueellasi on koko Pirkanmaan huomioiva aluevaltuusto.

Antti Moisander

Maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja (ps.)


Julkaistu paikallislehdissä ympäri Pirkanmaan

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Ryhmäpuhe maakuntavaltuustossa 27.11.2023

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 ja talousarvio 2024 toteuttaa Pirkanmaan liiton strategiaa, jonka valtuusto hyväksyi marraskuussa 2022. Pirkanmaan liiton suunnitelmassa todetaan seuraavaa: Pi

Blokki määrittelee politiikan suunnan

Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet Anne-Mari Jussila ja Ilpo Rantanen kirjoittivat positiivisesta Tampere-ilmiöstä mielipidekirjoituksessaan (AL 16.7.). Tähän vastasivat Vihreiden valtuutetut Vilma J

Comments


bottom of page