top of page

Kansallismielistä politiikkaa maalaisjärjellä

Päätöksenteossa tärkeintä on edistää suomalaisen enemmistön etua ja noudattaa heidän oikeustajunsa mukaista politiikkaa


On aika asettaa suomalaisten talous ja turvallisuus etusijalle

Maahanmuutto ja kansa

Suomen nykyinen maahanmuuttopolitiikka perustuu lähinnä tahtotilaan pelastaa koko maailma, vaikka lähtökohdan tulisi olla oma kansa ja valtio ensin, mahdollisuuksien mukaan muut. Tiukennetaan maahanpääsyn ehtoja, tehostetaan vapaaehtoista kotiinpaluuta, korjataan perhemyönteisellä politiikalla Suomen huoltosuhde ja pidetään itse huolta väestönkasvustamme.

Laki ja oikeus

Suomalaista maalaisjärkeä vastaan sotii mitä räikeimmin nykyinen rikosoikeus- ja sananvapauskysymys. Ikävistä puheista ja kirjoituksista tuomitaan näyttävästi, samalla kun väkivalta- ja seksuaalirikolliset saavat lievennystä tuomioihinsa, milloin milläkin järjenvastaisin perustein. Rikoslain tulee noudattaa suomalaisen enemmistön oikeustajua.

Itsenäisyys ja päätösvalta

Suomi on suomalaisten ainoa turvapaikka, ainoa paikka harjoittaa omaa kieltään ja perinteitään. Säilytetään kuntatason päätösvalta itsenäisillä kunnilla ja valtakunnallinen päätösvalta itsenäisellä Suomella. Suomi suuntaa kohti Natojäsenyyttä, joka vapauttaa Suomen parempaan neuvotteluasemaan EU:n sisällä, valtiollemme epäsuotuisissa kysymyksissä.

Ilmastotoimet ja talouskasvu

Hiilineutraali Suomi 2035 on maailman mittapuullakin kunnianhimoinen hanke. Suomen kokoisella kansakunnalla ei ole velvollisuutta olla ilmastotoimien edelläkävijä. Suomi on maantieteellisesti aivan erilaisessa asemassa Keski-Euroopan kanssa ja tulee jatkossakin kulkemaan renkailla. Köyhästä kansasta ei ole ilmastonmuutoksen torjuntaan. Asetetaan talouskasvu etusijalle.

Sote ja hyvinvointialueet

Hyvinvointialueilla jaetaan puolueille "demokratiarahaa" piilopuoluetukena, samalla kun palvelut keskittyvät maakuntakeskuksiin, resurssit eivät riitä edes peruspalveluihin ja hoitohenkilökunta tuodaan ulkomailta. Alue- ja maakuntavaltuustojen ylimääräisistä hallinnon tasoista tulee leikata ja varmistettava kuntien tasapuolinen edustus myös sote-kysymyksissä.

Sananvapaus ja woke-kulttuuri

Nykyinen keskustelu- ja maalittamiskulttuuri on johtanut siihen, että Suomen poliisi- ja oikeuslaitos sitoo jo nyt liian vähäiset resurssinsa "ajatusrikosten" tutkintaan. Vuosikymmenien työ sukupuolten välisen tasa-arvon puolesta on pilattu nykyisellä sukupuolikäsitteen hälventämisellä. Suomen tulee olla paikka, jonne Yhdysvalloista rantautunut woke tulee kuolemaan.

bottom of page