top of page

Tampere

Turvallinen kotikaupunki suomalaisille

Työllistävä ja kannustava kaupunki

Tampereen tulee edistää nykyisten asukkaiden työllistymistä sekä arjen kustannusten pitämistä kohtuullisella tasolla. Kaupunkimme on oltava kannustava paikka työskennellä, asua ja yrittää. Kaupunginvaltuuston toimien tulee edistää yrittäjyyttä ja työpaikkojen houkuttelemista Tampereelle.

Toimivat lähipalvelut ja elinvoimaiset kaupunginosat

Palvelujen ja oppilaitosten keskittämistä keskustaan on pyrittävä välttämään. Kaupunginosien elinvoimaisuus säilytetään pitämällä huolta alueellisista lähipalveluista sekä yleisestä viihtyvyydestä. Peltolammilla ja Multisillassa kokeiltua hanketta osallistaa asukkaita tulee laajentaa muuallekin kaupunkiin.

Hankkeet tärkeysjärjestykseen

Tampere kasvaa kiihtyvää vauhtia. Raitiotie, Kansiareena, Näsisaari. Budjetoinnissa on kuitenkin huomioitava nykyiset asukkaat ja heidän tarpeensa. Toimivat peruspalvelut on turvattava ensisijaisesti. Kaupungin kasvuvauhtia ei tule perustaa maan sisäisen muuttoliikkeen ja maahanmuuton varaan.

Turvallinen kaupunki

Maahanmuuton ja päihteiden väärinkäytön aiheuttamat lieveilmiöt kärjistyvät niin keskustassa kuin lähiöissä. Panostetaan kokonaisvaltaiseen turvallisuustilanteen parantamiseen koko kaupungissa. Kesällä 2015 Tampereen kaupunki rahoitti ylimääräisen poliisipartion rauhoittamaan keskusta-aluetta. Vastaava hanke on otettava uudelleen tarkasteluun.

Perheystävällinen päätöksenteko

Yli puolet kaupungin väestöstä koostuu yhden hengen talouksista ja tämä näkyy myös kaavoituksessa. Tampere menettää kestävän väestökehityksen kannalta tärkeät lapsiperheet kehyskuntiin, joilla on tarjota paremmat palvelut ja tontit perheille. Lähes puolet Tampereella rakennettavista asunnoista on yksiöitä. Perheasunnot ja oheiset tarpeet kuten autopaikat on otettava entistä laajemmin huomioon kaavoituksessa.

Autoilijan ja kattavan joukkoliikenteen kaupunki

Hanke autottomasta keskustasta on osoittautunut ongelmalliseksi, niin sujuvan läpikulkuliikenteen kuin keskustan yrittäjien osalta. Kadunvarsipysäköinnin ja kävelykatujen ristiriitaa tulee tarkastella kokonaisuudessaan uudelleen. Raitiotien liikennöinti lopetti useat suorat bussilinjat keskustaan. Raitiotietä edeltänyt kattava suora linja-autoverkosto on palautettava toimintaan.

bottom of page